KOL marketing company in Thailand

KOLs Marketing คือรูปแบบใหม่ ของการตลาดออนไลน์ ที่เดิมเติบโตในจีน ซึ่งเข้าถึงผู้บริโภคในประเทศจีนจำนวนมหาศาล และด้วยรูปแบบโครงสร้างที่คล้ายกันแบบคนเอเชีย ในไทยก็เริ่มมีผู้คนที่สามารถเติบโตและพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำเสนอ โน้มน้าว และขายสินค้าออนไลน์ และประสบความสำเร็จจำนวนไม่น้อย

OKOL CO.,Ltd.
KOL marketing company

ก่อนหน้านั้น Influencer  เดิม ถูกนำมาใช้ทำกลยุทธ์การตลาดออนไลน์บ่อย ๆ  เพราะการใช้บุคคลที่เป็นที่รู้จัก เก่ง และถนัดในด้านต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับในสังคม เพื่อมาช่วยสื่อสารทำการตลาด กลยุทธ การสื่อสาร content ผ่านบุคคลที่น่าเชื่อ หรือผู้คนที่มีคนฟัง เชื่อถือ นำไปสู่การสร้างช่องทางการตลาดให้กับสินค้าหรือแบรนด์ และแน่นอนว่าเคสความสำเร็จนี้ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้เช่นกัน เพราะเป็นประเทศที่มีกลุ่มความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภคคล้ายกัน.

เมื่อมีการนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ในแพลทฟอร์มต่าง ๆ การสื่อสารในเอเชีย ที่นิยมความประทับใจในบุคคล โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ ที่เป็นที่เชื่อถือ หรือที่มีชื่อเสียง และมีกลุ่มผู้ติดตามใน social media จำนวนมาก และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า จึงกลายเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารและขายสินค้าแบบใหม่ ผ่านการทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบ KOL Marketing Company ที่กระตุ้นความสนใจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอีกระดับ.

กุญแจของการตัดสินใจซื้อมีมากมาย ประเด็นหลักคือ KOLs ผู้นำเสนอ สามารถบ่งชี้จุดสำคัญที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อได้หรือไม่ ถ้าเข้าใจความคิดผู้ซื้อ มีแรงจูงใจสำคัญที่ส่งอิทธิพลต่อผู้ซื้อ ไม่ว่าจะเป็นประโยคเด็ด แม่ฉันต้องได้กินกุ้ง หรือการที่สามารถอธิบายข้อดีของสินค้าได้อย่างหมดจด ฟังกระจ่าง เห็นภาพประโยชน์ที่ผู้ซื้อต้องการชัดเจน ก็ถือว่าสำเร็จ

กุญแจที่ทำให้เกิดการซื้อซ้ำยิ่งเป็นจุดสำคัญ การที่ผู้ซื้อออนไลน์ปักใจยอมรับว่าสิ่งที่ผู้นำเสนอนำมาขาย เป็นสินค้าดีมีคุณภาพ ยิ่งจะมีการซื้อซ้ำมากขึ้น รวมถึงเกิดกระแสพูดคุยกันเองแบบบอกกันปากต่อปาก ซึ่งจากการแนะนำกันเองของผู้บริโภคที่มีผลต่อความคิดเห็น ในการใช้สินค้าบริการ จนกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มผู้ใช้กลุ่มนั้น ซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อถือและการตัดสินใจซื้อมากขึ้นเรื่อย ๆ และเกิดความไว้วางใจ เกิดการซื้อประจำ หรือเกิดความเชื่อใจในสินค้าที่นำเสนอ

ยิ่ง KOLs มีความเชื่อถือสูงยิ่งมีผลต่อการตลาด ความเชื่อถือเหล่านั้นมักเริ่มต้นจากความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่งเป็นพิเศษจนเป็นที่ยอมรับ จึงอิทธิพลให้การสื่อสารมีน้ำหนักและมีความน่าเชื่อถือ.

KOL marketing company
KOLs marketing company in Thailand 2021

KOL marketing company คืออะไร

คือ บริษัทที่มองภาพรวมออกว่า การใช้กลยุทธนี้จะต้องมีผู้ดูแลรองรับ ทั้งผู้ประกอบการที่ต้องการระบาย กระจาย หรือขายสินค้า ตัว KOLs เองที่มองหาสินค้าที่มีคุณภาพ และผู้ซื้อเองก็ต้องการการดูแลที่ดี สินค้าดี ส่งดี คุณภาพดี ทั้งหมดจะลงตัวถ้าหากมีบริษัทที่มีศักยภาพทั้งการคัดสรร KOLs ในไทย ออกแบบระบบรองรับการสั่งซื้อ ปิดการขาย ตัดเงิน จัดส่ง อย่างครบวงจร

ปัญหาคือเมื่อบริษัทเจ้าของแบรนด์พยายามสร้างระบบด้วยตัวเอง ท่ามกลางการแย่งชิง ทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถทั้งในวงการธนาคาร ประกัน ที่มีเงินทุนจำนวนมาก ความจำกัดทั้งความรู้ความเข้าใจที่ต้องครอบคลุม และบุคลากร หากลดการแข่งขันกันเอง แต่หันมาลร่วมกันสนับสนุนโครงการเดียวกันเพื่อพัฒนาระบบที่ลงตัวให้กับประเทศไทย ที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย และกลับจะทำให้มีโอกาสเซทอัพได้รวดเร็ว และมีโอกาสความสำเร็จมากกว่า

OKOL CO.,Ltd. คือจุดลงตัวที่ว่านั้น เพราะเป็นบริษัทแรกที่มองภาพรวมของการ Managenent และ integrate องค์ประกอบทั้งหมดเข้าด้วยกัน แทนที่ ผู้ขายมือทองรุ่นใหม่ ๆ ที่ต้องการเข้าสู่ระบบ จะต้องลองผิดลองถูกอย่างโดดเดี่ยว ก็จะมี Tool และระบบที่ช่วยทำทุกอย่างที่จะช่วยปิดการขายออนไลน์ให้ราบรื่นได้สำหรับทุกฝ่าย สร้างเงิน สร้างงาน ในระบบที่รองรับได้อย่างสบายใจ อุ่นใจ ในระยะยาว บริษัทนี้ริเริ่มโดยผู้ก่อตั้งจำนวน 9 คน โดยเชิญผู้ใหญ่ในวงการค้าปลีกมาเป็นที่ปรึกษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าออนไลน์ที่ขายดี และอีกหลายเรื่องเพื่อให้เห็นภาพการลงทุนที่ชัดเจน จึงมีความพรั่งพร้อมทั้งทรัพยากร เงินทุน และบุคลากรที่ครบเครื่อง และพร้อมที่จะตอบสนองทุกฝ่ายให้ราบรื่นลงตัว

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคนี้ นักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการวางแผนทำการตลาดออนไลน์ เพื่อทำให้สินค้าหรือแบรนด์ เข้าถึงกลุ่มลูกค้าออนไลน์ ซึ่ง 1 ในกลยุทธ์ที่โดดเด่นของปัจจุบัน คือ Kols Marketing กลยุทธ์การตลาดออนไลน์ในรูปแบบ KOL (Key Opinion Leader) หรือ Influencer ในประเทศไทย ซึ่งกำลังจะกลายเป็นเครื่องมือทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับสินค้า และกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่ใช้ช่องทางการสื่อสารออนไลน์ ให้มากที่สุด

อนาคตของการเติบโตของกลยุทธ KOL จะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องลองติดตามกันครับ ส่วนตัวได้เข้าไปมีโอกาสสัมผัสคนเก่ง ๆ ทุกด้านที่มารวมตัวกัน อยากให้ระบบที่สมบูรณ์แบบ แบบนี้เป็นระบบกลางที่สามารถช่วยคนที่ตกงาน หรือเยาวชนที่หารายได้เรียนหนังสือ สามารถใช้เป็นทางเลือกนึงที่จะหารายได้ได้ด้วยตัวเอง สามารถช่วย SMEs เลบ็ก ๆ ขายของ สามารถช่วยเกษตรกรขายของได้ โดยที่ไปให้ความสนใจในเรื่องคุณภาพการผลิตที่ดี และมีคนที่อาสามาช่วยขยาย ช่วยกระจายสินค้าให้เข้าถึงผู้บริโภคในกลุ่มตัวเอง โดยที่ระบบการสั่งซื้อ จัดส่ง ทุกอย่างราบรื่น จะช่วยการหมุนเวียนของเศรษฐกิจได้ดีมาก ๆ อีกทาง อยากเห็นวันนั้นครับ

KOL marketing เป็นรูปแบบของระบบที่รองรับการตลาดออนไลน์ เดิมเติบโตในจีน และประสบความสำเร็จเข้าถึงผู้บริโภคในประเทศจีนจำนวนมหาศาล และด้วยรูปแบบโครงสร้างที่คล้ายกันแบบคนเอเชีย เราก็คาดหวังว่าจะเซทอัพระบบ KOLs ได้ครบวงจร มากพอที่จะรองรับ และช่วยให้ ใครก็ตามที่อยากเติบโตและพัฒนาตัวเอง ให้เป็นผู้นำเสนอ โน้มน้าว และขายสินค้าออนไลน์ และประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่น การไม่ต้องลองผิดลองถูก และทุ่มเทกับการนำเสนอ Brand หรือ สินค้า ได้อย่างเต็มที่ โดยมีระบบ KOLS ที่มีมาตรฐานรองรับทั้ง น่าจะทำให้ธุรกิจนี้เติบโตในประเทศไทยอย่างยั่งยืน