KOL marketing company ในไทย การตลาดใหม่ที่น่าจับตา

KOL marketing company

KOL marketing company in Thailand KOLs Marketing คือรูปแบบใหม่ ของการตลาดออนไลน์ ที่เดิมเติบโตในจีน ซึ่งเข้าถึงผู้บริโภคในประเทศจีนจำนวนมหาศาล และด้วยรูปแบบโครงสร้างที่คล้ายกันแบบคนเอเชีย ในไทยก็เริ่มมีผู้คนที่สามารถเติบโตและพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นำเสนอ โน้มน้าว และขายสินค้าออนไลน์ และประสบความสำเร็จจำนวนไม่น้อย ก่อนหน้านั้น Influencer  เดิม ถูกนำมาใช้ทำกลยุทธ์การตลาดออนไลน์บ่อย ๆ  เพราะการใช้บุคคลที่เป็นที่รู้จัก เก่ง และถนัดในด้านต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับในสังคม เพื่อมาช่วยสื่อสารทำการตลาด กลยุทธ การสื่อสาร content ผ่านบุคคลที่น่าเชื่อ หรือผู้คนที่มีคนฟัง เชื่อถือ นำไปสู่การสร้างช่องทางการตลาดให้กับสินค้าหรือแบรนด์ และแน่นอนว่าเคสความสำเร็จนี้ก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยได้เช่นกัน เพราะเป็นประเทศที่มีกลุ่มความคิดและพฤติกรรมของผู้บริโภคคล้ายกัน. เมื่อมีการนำเสนอสินค้าผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ในแพลทฟอร์มต่าง ๆ การสื่อสารในเอเชีย ที่นิยมความประทับใจในบุคคล โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ ที่เป็นที่เชื่อถือ หรือที่มีชื่อเสียง และมีกลุ่มผู้ติดตามใน social media จำนวนมาก และมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า จึงกลายเป็นการเปิดช่องทางการสื่อสารและขายสินค้าแบบใหม่ ผ่านการทำการตลาดออนไลน์ในรูปแบบ KOL Marketing Company ที่กระตุ้นความสนใจและการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคอีกระดับ. กุญแจของการตัดสินใจซื้อมีมากมาย ประเด็นหลักคือ […]